ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

PRE-JUNIOR (A’ Δημοτικού)

35€

2 hrs/week

JUNIOR A (Β’, Γ’ Δημοτικού)

45€

2 hrs/week

PRIMARY

50€

2 hrs/week

PRELIMINARY

55€

2 hrs/week

ELEMENTARY

60€

2 hrs/week

PRE-INTERMEDIATE

70€

2,5 hrs/week

INTERMEDIATE

75€

2,5 hrs/week

ADVANCED

80€

2,5 hrs/week

PROFICIENCY

85€

2,5 hrs/week

IGCSE / IELTS

90€

2,5 hrs/week

Γ’ Λυκείου – Προεισαγωγικές

90€

2,5 hrs/week

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ

Α’ Γυμνασίου

45€

2 hrs/week

Β’ Γυμνασίου

50€

2 hrs/week

Γ’ Γυμνασίου

55€

2 hrs/week

Α’ Λυκείου

60€

2 hrs/week

Α’ Λυκείου Κατέυθυνσης

60€

2 hrs/week

Β’ Λυκείου Κοινού Κορμού

65€

2 hrs/week

Β’ Λυκείου Κατεύθυνσης

75€

2,5 hrs/week

Γ’ Λυκείου Κοινού Κορμού

80€

2 hrs/week

Γ’ Λυκείου Κατεύθυνσης

90€

3 hrs/week

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ECDL για Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, Ενήλικες ...

Το αναγνωρισμένο δίπλωμα ECDL, του Ιδρύματος ECDL (ICDL), πιστοποιεί τις δεξιότητες και γνώσεις του ατόμου εν σχέση με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.
Για την απόκτήση της πιστοποίησης ο υποψήφιος πρέπει να περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις σε 7 ενότητες.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Υποχρεωτικές για όλους)

  1. Computer Essentials – Θεωρία, απλή χρήση του λειτουργικού συστήματος και επεξεργασίας κειμένου.
  2. Online Essentials – Χρήση διαδικτύου και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. (Edge – Outlook)
  3. Επεξεργασία κειμένου – Δημιουργία και επεξεργασία εγγράφων κειμένου. (Word)
  4. Υπολογιστικά φύλλα – Δημιουργία και επεξεργασία εγγράφων υπολογιστικων φύλλων. (Excel)

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (3 επιλογές)

Οι ενότητες που παρέχουμε εμείς είναι:

  1. Παρουσιάσεις – Δημιουργία και επεξεργασία παρουσιάσεων (PowerPoint)
  2. Βάσεις Δεδομένων – Δημιουργία και επεξεργασία βάσης δεδομένων(Access)
  3. Επεξεργασία Εικόνας – Δημιουργία και επεξεργασία εικόνων και φωτογραφιών (Photoshop)
  4. Διαδικτυακή Συνεργασία
  5. Ασφάλεια Δεδομένων

55€

2 hrs/week

Α’ Λυκείου

65€

2 hrs/week

Β’ Λυκείου

70€

2 hrs/week

Γ’ Λυκείου – Προεισαγωγικές

90€

2,5 hrs/week

Προγραμματισμός για μαθητές και φοιτητές (HTML, CSS, C, C++, JAVA, C#, JavaScript …)

Αναλόγως θέματος και συχνότητας μαθημάτων

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για ενήλικες (Ταχύριθμα)

Αναλόγως θέματος και συχνότητας μαθημάτων